ALGEMENE INFORMATIE
Copyrights © Alle rechten voor behouden aan Crea-Danscentrum “on Beats and Bars” vof
Webdesign Shauni & Harold Lousberg
DS BEATS AND BARS Locatie adres: Severenplein 25e 6225 AZ Maastricht 00 31 (0)43 363 59 06 Correspondentie adres: Ambyerstraat Zuid 84 6225 AJ Maastricht 00 31 (0)43 363 82 18 info@beatsandbars.nl
Algemene Dansclubs/-Cursus Informatie   Inschrijving Inschrijven kan men door gebruik te maken van de hiervoor speciaal bestemde inschrijfformulieren. Men schrijft zich in voor een bepaalde Dansclub/-cursus op ’n bepaalde dag en tijd. De inschrijving is individueel en voor onbepaalde tijd. Men is eenmalig een inschrijfgeld van € 22,50 per persoon bij inschrijving verschuldigd. Contributie Voor de maandelijkse contributie van de Dansclubs/-cusussen zie club/cursusoverzicht. De verschuldigde maandcontributie is onafhankelijk van het aantal lesweken in betreffende maand. Betaling U kunt alleen per automatische incasso betalen.   Aantal lesweken Per maand zijn er minimaal 3 en maximaal 5 lesweken. Dit afhankelijk van de maand en vakantieperiode’s. Uitgezonderd de maanden juli en/of augustus! De maanden juli en augustus worden jaarlijks afhankelijk van o.a. de schoolvakantie’s gepland. Conform wordt voor betreffende maanden ook de betreffende contributie, gerelateerd aan het aantal lesweken, bepaald. Afmelding Het opzeggen van het DansClublidmaatschap dient eveneens schriftelijk te geschieden. In acht dient hierbij te worden genomen, de geldende opzegtermijn ingaande vanaf de laatste dag van de kalendermaand waarin schriftelijk wordt opgezegd. Met betrekking tot de Stijldansen voor Paren bedraagt deze opzegtermijn twee maanden. Bij alle overige DansClubs is er een opzegterrmijn van één maand van toepassing, tenzij expliciet anders vermeld!